Wczorajszy zapach wczorajszy kształt

25,00 

On wierzy w przeznaczenie i jest zdania, że ludzie celowo pojawiają się na naszej drodze; są małymi, ale niezbędnymi puzzelkami, z których się składamy, a bez których cała układanka, jaką jest życie, straciłaby sens.

Ona jest przekonana, że życiem rządzi przypadek, a człowiek z przygodnych elementów wybiera te fragmenty, które chce mieć w swoim życiu, niezależnie od tego, czy wydają się one mało istotne czy kolosalnie ważne.

Tomik powstał z potrzeby mówienia o przemijaniu, miłości, pragnieniach, lękach… Łączy w sobie tematy, które – zdawałoby się – są nie do pogodzenia. Miłość, traktowana jako nadrzędne z uczuć, ale też rozumiana fizycznie. Bolesna, dostarczająca skrajnych emocji i odczuć. Bolesna, dostarczająca skrajnych emocji i odczuć. Przemijanie jako refleksja dotycząca złożoności życia, wieloaspektowości jego przejawów, ale i znikomości wszelkich podejmowanych przez człowieka działań.

Na stanie